Nejprve jsme si ve vstupní hale prohlédli výstavu s astronomickou a přírodovědnou tématikou. V samotném planetáriu nás čekal  program, který nám přiblížil tajemství sluneční soustavy.  Projekční přístroj planetária nám promítl na kopuli sálu umělou oblohu se Sluncem, Měsícem, planetami a hvězdami viditelnými pouhým okem i Mléčnou dráhu, tak jak je viditelná v různých ročních obdobích ze zeměpisných šířek od severního pólu po rovník. Nakonec nám pracovník planetária zodpověděl i naše zvídavé otázky. Celá přednáška byla simultánně překládána do němčiny pro rakouské účastníky.