Mezi Francií, Belgií a Německem leží maličká země s půl milionem obyvatel nesoucí název Lucembursko. I přes svou malou rozlohu má rozhodně co nabídnout. Můžete se zde procházet po nádherných horách i hustými lesy, prohlížet si úžasná městečka a především navštívit celou řadu romantických hradů.

Pro Čechy má Lucembursko ještě jednu zajímavost – právě odsud pochází dynastie Lucemburků, kteří usedli na český trůn. Historií i současností nás provedly dvě dámy a bylo velmi zajímavé pozorovat, jak je generačně rozptýlená soustředěnost. Mladší dámu zajímaly banky, evropské instituce a aktivity s nimi spojené. Starší dáma nám přiblížila historii města ukazovala obrázky, které na nás dýchaly minulostí. Dominantou města je, původně jezuitský kostel z počátku 17. století, Katedrála Notre-Dame. Pro Čechy je ale katedrála významná z jiného důvodu – v tamější kryptě sv. Petra spočívají ostatky krále Jana Lucemburského. Zde nám paní Špringerová povyprávěla, jak to tenkrát bylo mezi osmnáctiletou Eliškou Přemyslovnou a čtrnáctiletým Janem Lucemburským, jakoby u toho tenkrát byla.

Co nás ještě zaujalo: Třeba to, že Lucembursko je jedno jediné velkovévodství na světě a do roku 1848 nemělo Lucembursko vlastní vlajku. Lucembursko patří mezi zakládající členy Evropské unie, NATO, Beneluxu i OECD. Že právě v lucemburské vesnici Schengen došlo k podpisu dohody o volném pohybu osob přes hranice členských států. Že jakékoli místo v Lucembursku leží maximálně 30 kilometrů od hranic. Jsou zde tři úřední jazyky – lucemburština, která vznikla z dialektu moselské němčiny, němčina a francouzština. Děkujeme za další úžasné povídání. Zajímalo to i mladé účastníky a vše pan Miksche překládal rakušanům přímo do sluchátek.