Co je to TČM – 12.10.2018
Tradiční čínská medicína je léčebný systém starý několik tisíc let. Využívá terapeutických metod jako jsou akupunktura, fytoterapie a dietetika, masáže, energetická cvičení. To vše přednesly dvě ženy, které tento obor studovaly na homeopatické fakultě.
Lektorky nás v první řadě seznámily se základními principy tradiční čínské medicíny, tzv. osmi principy diagnózy, které slouží jako základ pro všechny ostatní vyšetřovací metody.
TČM nemá žádné „zaručené recepty, po který se stane zázrak“, protože ke každému člověku přistupuje individuálně a celostně. Bere v úvahu několik faktorů, které ovlivňují aktuální stav člověka. A proto každému člověku praktik TČM doporučí jinou terapii na „stejné onemocnění“ a terapii mění v čase.
Zajímavé bylo zastavení nad orgánovými hodinami, kde jsme se dozvěděli, jak funguje tělo a jak a kdy podpořit funkci jednotlivých orgánů. TČM vychází z myšlenky, že tělo se skládá z pěti hlavních tzv. „mateřských“ orgánů. Další orgány potom patří do sféry vlivu určitého „mateřského“ orgánu. Mateřské orgány doplňují „dceřiné“ nebo i zásobní orgány. Tato teorie ukazuje, že mezi jednotlivými orgány v těle jsou velmi těsné vazby a souvislosti. Pentagram má ale širší pojetí a proto popisuje také děje, které se odehrávají v přírodě. Lidské tělo je jen jednou ze součástí celého tohoto komplexu.
V další fázi jsme se dotkli problematiky fytoterapie, tzv. léčby léky rostlinného původu (byliny, houby…), která je úzce svázaná s dietetikou, tzv. léčbou vhodnými potravinami podle syndromů TČM (horko, vlko, vítr, chlad…). Jednoduchou úpravou jídelníčku se dá docílit změny zdravotního stavu.
Velmi nás zaujaly praktické ukázky moxování neboli využívání tepla hořícího pelyňku, kterým se dociluje prohřátí, zklidnění a uvolnění vybraných částí těla. Tuto metodu si všichni měli možnost vyzkoušet.
Nechyběla ani ukázka čínského léčebného cvičení, které TČM doporučuje jako součást léčby problémů. Základem cvičení je práce s energií.
Bylo to velmi zajímavé setkání, které nás přeneslo, do zcela neznámého světa a vyvolalo v nás zájem o další informace z této oblasti.