V besedě nazvané Internet a sociální sítě jsme se dozvěděli co vlastně jsou sociální sítě, kdo je používá, k čemu slouží. Něco o historii vzniku sociálních sítí, jaké mají v dnešní době postavení a co všechno jimi bylo nahrazeno. Co patří k výhodám sociálních sítí a co jsou negativa těchto sítí.

Seznámili jsme se s rozdíly mezi nejznámějšími sociálními sítěmi a podívali jsme se i na některé méně známe i zajímavé sociální sítě.

Ve druhé části besedy jsme viděli užití v praxi při seznámení se s naší  facebookovou stránkou Volba pro Slavonicko.

Na závěr jsme slyšeli důležitou část o zásadách bezpečnosti při užívání internetu a sociálních sítí a také něco o problematice GDPR (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů neboli General Data Protection Regulation), které přineslo zásadní změny v ochraně soukromí občanů celé EU.

Závěr z besedy: sociální sítě mají bezesporu mnoho výhod a nevýhod a záleží jen na nás, jak k nim přistoupíme, co od nich budeme očekávat a co všechno jim dovolíme.