Přednáška s promítáním fotografií prezentovala přírodovědecko-poznávací výpravu zoologů ze společnosti ALKA Wildlife o.p.s. do odlehlé oblasti Rumunska u delty Dunaje. Jde o velmi málo osídlenou oblast, bez významnějšího průmyslu, z našeho hlediska s velmi primitivním zemědělským využitím. Jedinou připomínkou 21. století jsou jen řady obrovských větrných elektráren při pobřeží moře. Velké plochy meandrujících řek poskytují příhodné podmínky pro hnízdění velkého počtu vodního ptactva, na mírných nízkých planinách jsou zase dobré podmínky pro řadu jinde vzácných  živočichů jako např.  tchoříka evropského. Turista do této oblasti nezavítá, ale je to ukázka krásného nedotčeného kousku přírody. Lidé zde žijí asi tak, jak si představujeme život v Čechách před sto lety.