Fond malých projektů Rakousko – Česká republika / Program Interreg V-A Rakousko – Česká republika,

projekt KPF-01-058 Mezigenerační aktivity – MEZIG

Jedná se o projekt s mezigenerační účastí. Je určen nejen pro děti, rodiče a prarodiče, ale i pro celou seniorskou veřejnost.

Má vést děti, dospělé a seniory ke společné řeči, zkvalitnění mezigeneračních kontaktů a společné sdílení se stejnými skupinami lidí z Rakouska.

Jedná se zejména o tyto aktivity:

Úplňkové výšlapy budou probíhat každý měsíc, budou komentované (přírodní úkazy a zákonitosti, chůze podle mapy, rozložení fyzické zátěže) s názornými ukázkami NW, správného využívání reflexních prvků s komentovanou meditací a jógovými prvky.

Návštěva hvězdáren a planetária v ČR i v Rakousku. Přednáška bude tlumočena.

Dále se sejdeme s astrologem i astronomen, společné promítání filmů v Institutu Slavonice.

Přednášky pro seniory AT a CZ na různá témata : astronomie, astrologie, cestopis, gerontologie. Promítání filmů. Předpokládá se i zapojení Jihočeské univerzity.

Cílem projektu je široká přeshraniční spolupráce různých generací českých a rakouských občanů – dětí, rodičů a prarodičů.

Záměrem je společné vzdělávání těchto skupin v různých oborech – elektrotechnika, astronomie, cestopis, internet apod.

Cílovou skupinou je cca 200 účastníků ze strany CZ a AT, věkově rozvrstvených na děti, rodiče, seniory.

V rámci těchto akcí jsme již zrealizovali:

Úplňkové výšlapy – každý měsíc. Více zde.

 18.  04. 2018  Návštěva planetária v Českých Budějovicích. Více zde.

   5. 10. 2018  Beseda Srí Lanka. Více zde.

12. 10. 2018  Co je to tradiční čínská medicína. Více zde.

19. 10. 2018  Lucemburk- jeho historie a současnost. více zde.

  2. 11. 2018  Internet a sociální sítě. Více zde.

  9. 11. 2018  Báječná astrologie. Více zde.

16. 11. 2018  Rumunsko. Více zde.

19. 11. 2018  Promítání filmu. Více zde.

14. 02. 2019 Přednáška Podkarpatská Rus. Více zde.

15. 02. 2019 Návštěva hvězdárny Höhenberg. Více zde .

24. 02 2019 Přednáška Čína – region Šanghaj. Více zde.