Milí přátelé,

zveme Vás na dvě akce do Rakouska. Obě jsou velmi zajímavé.

V prostorách bylinkového zázemí Vás čeká zajímavá přednáška a beseda s proděkanem PF doktorem Miroslavem Procházkou. Nebude chybět bio občerstvení.

Na hvězdárně si to také užijete a i zde vás čeká občerstvení.

Přihlaste se na 606 630 399 (nebo emailem)

Miroslav Procházka, Ph.Dr.

Působí na katedře pedagogiky a psychologie, PF JU. Odborně se zaměřuje na předškolní a sociální pedagogiku, na problematiku prevence rizikového chování, výchovnou roli učitele, v neposlední řadě i na témata z obecné pedagogiky, dějin pedagogiky a teorie výchovy. Je členem řídícího výboru České pedagogické společnosti a Hnutí spolupracujících škol R, pracuje v České asociaci pedagogického výzkumu a v Asociaci institucí vzdělávání dospělých, je členem redakčních rad v časopisech Sociální pedagogika, Konteksty Pedagogiczne, Bulletin of South State Ural University. Je autorem monografie Sociální pedagogika a další odborných studií.)

Hvězdárna Höhenberg

Podkarpatská Rus