Ve čtvrtek 14.2. 2019 jsme pozvali do rakouského Karlsteinu, do bylinkové farnosti, české i rakouské zájemce o besedu na téma Podkarpatská Rus. Podařilo se nám zajistit přednášejícího z PF JČU, který nejenom, že předložil spoustu informací z historie této oblasti, ale zároveň disponoval celou řadou osobních zkušeností ze současnosti, neboť se studenty do této oblasti pravidelně jezdí. Velký zájem o toto téma měli účastníci z české i rakouské strany a nejen že pokládali přednášejícímu spoustu dotazů, zároveň přidávali i osobní zkušenosti a rodinné historky, které se této oblasti týkaly. Závěrem jsme si promítali obrázky nejen měst, ale i hor a nížin v oblasti, kde dosud žijí Rusíni, lidé, kteří se cítí být odstrčeni, opuštěni a přitom byli v historii středem zájmu tolika států. Neformální část tohoto večera byla plná dalších společných vyprávění a velký zájem vzbudilo toto téma i u rakouských účastníku, kteří měli celou besedu simultánně tlumočenou.

Název Podkarpatská Rus označuje historické území označující dnešní nejzápadnější oblast Ukrajiny, dříve jedno ze čtyř samosprávných území Československa. Hlavním městem v té době byl Užhorod. V období druhé světové války bylo území přičleněno k Maďarsku a po jejím skončení se stalo území pod názvem Zakarpatská Ukrajina součástí Sovětského svazu. V dnešní době je takzvaná Zakarpatská oblast součástí Ukrajiny, která se stala samostatnou v roce 1991 a má asi 1,26 milionu obyvatel.

Foto zde