Volba pro Slavonicko a město Slavonice vás srdečně zve na pravidelný úplňkový výšlap. Sejdeme se 19. května ve 20:30 hodin u slavonické hasičárny a společně vyrazíme na cca 5 km dlouhou procházku. Nezapomeňte se opatřit reflexními prvky. Těšíme se na vás.

indiánské kultuře bylo obvyklé dávat jména jednotlivým úplňkům tak, aby vystihovala nejdůležitější charakteristiky období, ve kterém k úplňku dochází. Tyto názvy se také často používaly pro označení celého období až do následujícího úplňku, tvořily tak indiánské kalendáře a představovaly součást tradice, předávané z generace na generaci.
Tento úplněk je
Květný – během této doby jsou květiny hojné ve většině oblastí a to dalo měsíci jméno. Jiná jména jsou Úplněk setí obilí nebo Mléčný úplněk